Welkom op de website van werkgroep "Haal DE LIJN over de Brug"
Voor een betere basisbereikbaarheid (openbaar vervoer) van iedereen

MEDIABERICHT

VERKIEZINGEN 2019

CD&V & OPEN-VLD falen inzake dienstbaarheid,

stelt burgerbeweging "Haal DE LIJN over de Brug"

MEDIABERICHT

CD&V & OPEN-VLD falen inzake dienstbaarheid, stelt burgerbeweging "Haal DE LIJN over de Brug"

CD&V & OPEN-VLD liggen niet wakker van een beter collectief vervoer tussen de regio's WAASLAND & MECHELEN (Klein-Brabant / Vaartland).

Dit bleek uit onze concrete bevraging bij tal van (Vlaamse) parlementairen uit deze partijen (+ de nationale voorzitters), de verzuchtingen van burgerbeweging "Haal DE LIJN over de Brug" WIL MEN DUIDELIJK NIET ERNSTIG NEMEN, ondanks het vele studie- en cijfermateriaal.

DIENSTBAARHEID om noden te helpen oplossen is dus niet aanwezig bij CD&V / OPEN-VLD, de burgerbeweging dacht echter dat dit een doelstelling van politici diende te zijn. Nog maar gewoon de verknoping tussen de verschillende vervoersmodi optimaliseren zou een hele stap voorwaarts zijn met een beperkte budgettaire impact.

CD&V: reeds lang hadden we in onze beweging het vermoeden dat deze partij in de afgelopen 9 jaar 'op de rem ging staan' bij dit dossier en dat er blijkbaar een 'verborgen agenda' was, die indruiste tegen het algemeen (mobiliteits)belang van de burger.

Voorbeeld: in de regeerperiode 2009 - 2014 werd het dossier persoonlijk overhandigd aan CD&V-streekgenoten Kris Peeters (minister-president), Koen Van den Heuvel (volksvertegenwoordiger) & Hilde Crevits (CD&V - mobiliteitsminister), zonder enig resultaat en engagement.

We moesten toch vooral een hautaine houding waarnemen bij CD&V, toen wij dit dossier persoonlijk aanboden; met een gebrek aan interesse bij deze problematiek.
Men ging zelfs nog een stap verder door proberen te bewijzen dat dit verhaal geen nut had (ondank het geleverde cijfermateriaal)!

De toestand verergerde in die periode en gewestweg N16 explodeerde inzake verkeersdrukte, waardoor méér onleefbaarheid, fijn stof en sluipwegen, die tegelijk zorgt voor socio-economische schade.
Er was immers nauwelijks een alternatief voor de wagen...; enkel onregelmatig en zeer beperkt treinverkeer.

OPEN-VLD: voerde een mooie 'ondersteunende' verkiezingsshow op aan de Scheldebrug in 2014; Mechelse- en Oost-Vlaamse OPEN-VLD-parlementairen kwamen elkaar tegemoet op de Scheldebrug Temse / Bornem. Voor ons een opsteker...maar wat bleek?

Er werd een engagement uitgesproken; sindsdien was OPEN-VLD actief in de regering(en), maar nam zij geen enkel initiatief.
Persoonlijk contact met bv. Bart Somers gaf jammergenoeg geen enkel resultaat, toen niet en recent niet.

Als men hier de balans opmaakt bij deze 2 politieke partijen rond dit dossier, is het begrijpelijk dat zij om één of andere reden niet willen / durven reageren...


Onze burgerbeweging "Haal DE LIJN over de Brug" wil bij de verkiezingen 2019 zien als een bijzonder moment om van haar democratisch recht gebruik te maken om deze situatie te schetsen naar de burger toe.

ONZE PLICHT: de burger duidelijk maken waarom er NA 9 jaar ZWOEGEN GEEN OPLOSSING gekomen is voor haar / zijn prangende mobiliteitsproblemen binnen & tussen Klein-Brabant / Vaartland en het Waasland.

Of burgerbewegingen relevant zijn bij deze politici weten wij niet, maar we hadden toch graag een minimum aan respect gekregen voor burgers die zich inzetten voor anderen.

Einde mediabericht.


Decreet BASISBEREIKBAARHEID is gestemd...

De vervoerregio's zijn gestart... maar wat nu?

  •                     Blijft het OPENBAAR VERVOER in hetzelfde bedje ziek?


Mediabericht

Zonder doorstroming kunnen ook vervoersregio's weinig bereiken

De basisbereikbaarheid en de vervoerregio's zullen zonder échte doorstroming niet leiden tot een aantrekkelijker en stipter openbaar vervoer. Dat stelt de werkgroep 'Haal De Lijn over brug'.

"Steeds meer bussen rijden zich klem in de files. De politiek en de publieke opinie zijn zich onvoldoende bewust van de mobiliteitsproblemen", legt voorzitter Dirk Smet uit. "Op termijn kan de immobiliteit nefast zijn voor de werkgelegenheid in de regio. De bereikbaarheid van de bedrijven op beide Scheldeoevers wordt steeds slechter, zowel voor de werknemers als de leveranciers en klanten."

Al negen jaar ijvert de werkgroep 'Haal De Lijn over de brug' voor een Schelde-overschrijdende bus. In de eerste plaats tussen Temse en het ziekenhuis in Bornem dat ook voor het Waasland belangrijk is.

Bij deze nuttige en sociaaleconomisch verantwoorde busverbinding waren tot nog toe twee entiteiten - Antwerpen en Oost-Vlaanderen - betrokken.

Daarom lukte dat nog niet. Ook het gebrek aan visie en middelen speelt mee.

"De Schelde fungeert als een Berlijnse Muur", stelt Dirk Smet.

Aanvankelijk was het plan dat het Waasland en Klein-Brabant een vervoersregio zouden vormen. Onder politieke druk werd besloten Klein-Brabant bij Mechelen te stallen.

Smet: "Een gemiste kans om logische busverbindingen te creëren. We hopen nu dat de vervoersregio's Mechelen en Waasland deze verbinding wel voor elkaar krijgen."

De werkgroep onderstreept nogmaals dat de trein de ruggengraat vormt van het openbaar vervoer maar dat de NMBS heeft laten weten dat een trein om het half uur op de lijn Mechelen - Sint-Niklaas niet haalbaar is.

"Gezien de congestie op de parallel lopen N16 zou dit geen overbodige luxe zijn. Is de NMBS wel geïnteresseerd in slagvaardig openbaar vervoer? Tweemaal stuurde ze haar kat naar een bijeenkomst van de vervoersregio Mechelen. Dat zegt alles."

Smet vindt dat politici moeten ophouden met het schetsen van onbetaalbare vergezichten met lightrail, lighttrain en trambussen. "Gevraagd zijn visie en politieke moed. Laten we eerst het bestaande openbaar vervoer optimaal functioneren. Dat is al een hele opdracht in het autogerichte en qua ruimte wanordelijke Vlaanderen. Zonder doorstroming zullen de door een aantal politici geprezen basisbereikbaarheid en vervoersregio's heel snel nepoplossingen blijken te zijn."

Info: Dirk Smet, 0499/17 85 65 - busverbinding1@gmail.com -Website: https://haal-de-lijn-over-de-brug.webnode.be


AZ Rivierenland & "Haal De Lijn over de Brug"

Artikel Publinieuws

Persconferenties langs beide oevers van de Schelde over ons project op 26 april 2019

Intergemeentelijke burgerweging

"Haal DE LIJN over de Brug" organiseert persconferenties op beide Scheldeoevers (TEMSE & BORNEM)

Ondersteun ons met jouw aanwezigheid - SAVE THE DATE: 26 april 2019

Beste vriendinnen en vrienden van intergemeentelijke burgerbeweging "Haal De Lijn over de Brug".

Gedurende 9 jaar hebben wij de pijnpunten en moeizame bereikbaarheid met het openbaar vervoer aangereikt aan het beleid.

We deden dat NIET voor onszelf, maar voor onze medeburgers (doelgroepen: werknemers - senioren - scholieren - zorgbehoevenden (klinieken) - kansengroepen - mensen met beperkte mobiliteit, enz...)

Wij danken JOU heel uitdrukkelijk voor je INZET!!

Wij moeten echter samen met jou vaststellen dat het beleid (ook de oppositie) er weinig van 'gebakken heeft'.

Toch is er beweging en daarvoor gaan wij nog één keer serieus aan de kar duwen...om inzichten / ideeën via de pers aan te reiken

Waarom?:

1) De vervoerregioraden worden opgericht waarbij de gemeentebesturen meer zeggingskracht krijgen; in ons geval Vervoerregioraad Mechelen (Klein-Brabant / Vaartland) & Vervoerregioraad Waasland (Temse / Kruibeke).

2) Er zijn parlementaire verkiezingen op 26 mei '19 en wij stuurden daarom een OPEN BRIEF aan de parlementairen uit onze provincies.

Wij voorzien nog één LAATSTE publieke actie op vrijdag 26 april '19; daarna zullen wij met een aantal vrijwilligers als stakeholders deelnemen aan de vervoerregioraden van het Waasland & Mechelen.

Wat vragen wij van jou? dat je ons nog één keer ondersteunt door gewoon aanwezig te zijn op 26/04 bij onze persconferenties.

PROGRAMMA - Vrijdag 26 april '19

11.00u STATION TEMSE: Persconferentie (voor het Waasland) op een bus (net voor het station) - verzamelen rond 10.50u

12.00u Vertrek met onze bus naar de kliniek in Bornem

12.10u Aankomst bus in Bornem

13.00u KLINIEK BORNEM - persconferentie voor Klein-Brabant / Vaartland (zaal Hingene - Wintam - VOLG 195)

Er zullen diverse sprekers aanwezig zijn op de persconferenties, met deskundigen, gemeentebesturen, VVR-verantwoordelijken en getuigenissen van de burgers

Wij rekenen graag op uw aanwezigheid.

DANK DAT JE ERBIJ WIL ZIJN...samen willen wij nog éénmaal aan de pers laten zien, dat het verhaal ernstig is!

Wij zullen daar onze strategie voor het betrekken van het middenveld binnen de op te richten vervoerregio's duidelijk maken.


Basisbereikbaarheid & mensen met een beperking

UITNODIGING: Mobiliteitsforum

Er heeft een mobiliteitsforum plaats in Puurs - Sint Amands, rond BASISBEREIKBAARHEID & Mensen met een BEPERKING.

Ook jij kan daaraan deelnemen door vooraf GRATIS in te schrijven (voor 23/03)!!

Heeft U interesse? Vooral DOEN!!

NMBS antwoord....

Kan de ondermaatse spoorlijn 54 (Sint-Niklaas - Mechelen) geoptimaliseerd worden tot een volwaardige lijn?

Spoorlijn 54 - Mechelen - Sint-Niklaas

(onze vraag naar een 1/2-uur kadans op lijn 54)

Antwoord NMBS 

Afgezien van de analyse of er eventueel voldoende vraag voor zou zijn, is het aanbieden van een gecadanceerd halfuuraanbod op de lijn 54 in de praktijk helaas momenteel niet haalbaar.

Hier zijn 2 redenen voor :

1) De enkelsporigheid van de lijn over de gehele lengte (van de aftakking van de lijn 53 in Heike tot in Sint-Niklaas) , met enkel kruisingsmogelijkheden in de stations Willebroek, Puurs en Temse, maakt het reeds zeer moeilijk om momenteel uitsluitend tijdens de spitsuren een aantal bijkomende P-treinen te kunnen aanbieden bovenop het basisaanbod van 1 trein per uur en per richting.

Deze bijkomende P-treinen kunnen, door de beperkte kruisingsmogelijkheden, bovendien niet ideaal gespreid worden op het halfuur van de kadansverbinding.De opvolging van de verschillende treinen tijdens de spits in beide richtingen is nu reeds zo intensief, dat de vertraging van één trein automatisch een kettingreactie van vertragingen tot gevolg heeft voor alle volgende treinen op de spoorlijn, tot na de spitsperiode.


2) De NV Zeekanaal vraagt voor de brug over het Zeekanaal te Willebroek de nodige openingstijden voor de scheepvaart, waardoor spoorverkeer dus niet altijd mogelijk is. Het aanbieden van een halfuuraanbod op de spoorlijn (indien deze bijvoorbeeld dubbelsporig zou zijn) zou de beschikbare periodes voor de scheepvaart te erg inperken (er moet ook rekening gehouden worden met de tijd nodig om de brug te openen en te sluiten) en zo de commerciële uitbating van de waterweg onmogelijk maken.

Zonder zeer ingrijpende infrastructuurwerken (dubbelsporigheid, vervangen beweegbare brug Zeekanaal door een vaste (hoge) brug, .) zal een halfuuraanbod op de lijn 54 dus niet realiseerbaar zijn.

Onze burgerbeweging vraagt aan de politici in een open brief om meer aandacht voor dit probleem...bij de oprichting van de vervoerregio's - ZIE PAGINA "HEET VAN DE NAALD"

Verkiezingen 26 mei 2019

Wat doen onze volksvertegenwoordigers? Volgen zij de noden op van de burgers?

De politieke partijen hebben hun nieuwjaarsrecepties achter de rug...de start om zich te gaan positioneren naar de verkiezingen toe van 26 mei 2019 (Vlaams, Federaal en Europees).

Zij zijn nu vooral met zichzelf bezig...maar de vraag stelt zich...bekommeren zij zich werkelijk om de verzuchtingen van de burger(s) die zij vertegenwoordigen??

Burgerbeweging "Haal DE LIJN over de Brug" maakt zich op om de balans op te maken, teneinde te zien in hoeverre de politici werkelijk begaan zijn met de mobiliteitsproblemen van duizenden burgers.

Politici uit de provincies Antwerpen & Oost-Vlaanderen zullen hierop aangesproken worden.
Wat hebben zij gedaan of beloofd (afgelopen jaren) en welke initiatieven willen zij nemen naar de toekomst toe om het interregionaal mobiliteitsproject van deze burgerbeweging met ernst op te volgen.

De brede regio kreunt immers onder de mobiliteitsproblemen.


Wij houden U op de hoogte in de aanloop naar de verkiezingen!!

BLOEMENACTIE voor een beter openbaar vervoer in de regio

BLOEMENACTIE + statement aan vervoerregio

Ga voor minder druk verkeer / files en een goed openbaar vervoer in Klein-Brabant / Vaartland als alternatief...kom ons ondersteunen op woensdag 07 november '18 om 12.10u

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Site is geüpdate op 15 april 2019

Erkenning van ons werk...

door Netwerk voor Duurzame Mobiliteit - HELD 'Goedopweg'

Een erkenning voor vele jaren zoeken en pleiten voor een betere en duurzame mobiliteit in de BREDE regio.

Ben daar natuur lijk zeer gelukkig mee, maar deze verdienste komt mij niet alleen toe, daarom zou ik deze erkenning willen opdragen aan alle mensen die samen met mij gestalte gegeven hebben aan onze burger- en mobiliteitsbewegingen:
- Intergemeentelijke werkgroep "Haal DE LIJN over de Brug"
- Verkeersplatform ProMobiel Klein-Brabant / Vaartland

Tegelijk wil ik hierbij het Netwerk voor Duurzame Mobiliteit ook danken voor deze erkenning en de vorming die we als burgers in de afgelopen jaren van hen mochten ontvangen.

Intussen is ProMobiel KBV, samen met vele andere organisaties COMPAGNON mogen worden van het netwerk en dat geeft de geëngageerde burger moed en enthousiasme.

Aan iedereen dus die meegewerkt heeft aan dit verhaal...van harte bedankt!!

OPEN BRIEF aan de politici

Bezorgdheden rond (oude) Scheldebrug TEMSE / BORNEM

Zie pagina "Heet van de naald"...

Open brief vanwege BEWEGING.NET Temse, Kruibeke, Beveren aan:

  • Ministerie van mobiliteit en openbare werken (Ben Weyts)
  • Ministerie van omgeving, natuur en landbouw (Joke Schauvliege)
  • Ministerie van welzijn en volksgezondheid (Jo Vandeurzen)
  • Vice-minister-president van de Vlaamse regering (Hilde Crevits)
  • Minister-president van de Vlaamse regering (Geert Bourgeois)
  • Agentschap Wegen en Verkeer
  • College van burgemeester en schepenen van de gemeentes: Temse, Kruibeke, Beveren, Bornem en Puurs

Burgerbeweging rond een beter openbaar vervoer


Aktief binnen de regio's Waasland, Klein-Brabant & Vaartland (Willebroek), met aandacht voor de onderlinge verbindingen en naar Brussel, Mechelen, Antwerpen, Dendermonde.

Samen bouwen we bruggen naar een goede & duurzame mobiliteit.

  • TERZAKE (VRT) - BASISBEREIKBAARHEID

Gaan wij erop vooruit met het 'nieuwe' openbaar vervoer (Basisbereikbaarheid) van minister Weyts of wordt het louter een besparingsoperatie?
Kan Basisbereikbaarheid een alternatief worden voor de toenemende files?

Onze regio verdient een inhaalbeweging voor een betere bereikbaarheid om aan de noden van de bevolking tegemoet te komen, gaat men daar voldoende aandacht voor hebben??

ZIE LINK HIERONDER: Terzake (VRT)

https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/terzake/2018/terzake-d20180719.ch.537a04a4-2456-4eb7-a24c-f1a88e4c66c6/


BORNEMS MOBILITEITSDEBAT - 14 mei 2018 - zie pagina "Heet van de naald"

De ludieke visuele actie op dinsdag 17 april '18 met OLDTIMER; n.a.v. de 8e verjaardag van deze burgerbeweging was zeer succesvol - zie pagina "Heet van de naald" voor een impressie


2018

2018...het jaar met een hoog democratisch gehalte...(lokale) politici komen immers vragen om uw vertrouwen en dus vooral om uw stem (bij de gemeenteraadsverkiezingen).

Onze burgerbeweging "Haal De Lijn over de Brug" hecht hier veel belang aan, omdat het de politici zijn die via het beleid meebeslissen over de mobiliteit van de eigen burgers.

Onze beweging heeft steeds en uitsluitend 'inhoudelijk' het debat gevoed rond de tekortkomingen van het openbaar vervoer in de brede regio, met een pak aan cijfermateriaal en wetenschappelijke onderzoeken.

Hoe komt het dan dat er nauwelijks gedegen OV-verbindingen ontwikkeld worden binnen en tussen de regio's Vaartland (groot-Willebroek) - Waasland (Temse, Kruibeke, Beveren, Waasmunster, Hamme) - Klein-Brabant (Bornem, Sint Amands, Puurs)?

Zie verder op de BLOG van werkgroep "Haal DE LIJN over de Brug": https://politiek2018.blogspot.be/2018/01/2018het-jaar-met-een-hoog-democratisch.html


Méér nieuws op 'Heet van de naald'...


01/08/17

Gemeente BORNEM

Oproep aan burgemeester & schepenen te Bornem

Gemeentelijke dorpsdebatten met de burgers rond mobiliteit op 3 verschillende plaatsen in de gemeente Bornem, geven aan hoe erg het gesteld is met de bereikbaarheid van Bornem als wij spreken over het openbaar vervoer.

Bornem heeft slechts 1 buslijn (uurverbinding) die dagdagelijks faalt inzake aansluitingen met de trein naar Mechelen en aansluiting met andere bussen.

Er is tegelijk een schamele treinverbinding per uur die dagdagelijks vertragingen genereert en dus aansluitingen in Mechelen & Sint-Niklaas NIET kan waar maken; dit heeft natuurlijk alles te maken met de éénspoorstructuur.

Huidig openbaar vervoer in Bornem GEEN ALTERNATIEF voor de wagen:

Uiteraard is dit voor de dagelijkse pendelaars dus geen volwaardig alternatief om de auto aan de kant te laten.

Bijkomend verschijnsel is dan ook dat de dichtslibbende N16 ook meer en meer zorgt voor heel wat sluipwegen in Bornem wat de leefbaarheid van een aantal woonzones sterk naar beneden haalt en het centrum (stilaan) overbelast geraakt.

Vergelijking met de andere gemeenten:

Als wij Bornem vergelijken met de omliggende gemeenten, dan is deze (samen met Sint Amands) het zorgenkind van de ganse provincie Antwerpen.

Dit bleek onlangs nog uit een landelijke enquête van de krant "Het Nieuwsblad".

Kijken we vooral naar PUURS, TEMSE, WILLEBROEK & DENDERMONDE, daar kan men spreken van een echt vervlochten netwerk, in tegenstelling tot Bornem.

Deelgemeenten:

Naast de moeizame bereikbaarheid van Bornem, hebben we bovendien een meerderheid van Bornemse deelgemeenten, die GEEN ENKEL REGULIER openbaar vervoer meer hebben.

De Belbus is hier van toepassing, maar voldoet niet aan de behoeften, waardoor al deze bewoners genoodzaakt zijn om toch dagdagelijks de wagen te nemen voor al hun verplaatsingen, wat de druk op onze wegen en in het centrum nog erger maakt.

Oproep aan de burgemeester & schepenen van Bornem:

Beluister uw burgers a.u.b.en neem deze problematiek ernstig, alvorens het onomkeerbaar wordt.

De bereikbaarheid van een aantal cruciale plaatsen komt immers nu reeds in het geding, met alle gevolgen van dien.

06/07/17

De KERN van onze werkgroep heeft  beslist dat er in de richting van gemeenteraadsverkiezingen (2018) & parlements verkiezingen (2019) bijzondere initiatieven zullen ontwikkeld worden, met de vraag aan alle betrokken politici om hun bevolking ECHT te beluisteren als het gaat over hun basisbereikbaarheid inzake hun openbaar vervoer.

Er wordt nu op hen gerekend voor betere en méér OV-verbindingen tussen het Waasland (overgang Temse) & Klein-Brabant / Vaartland (overgang Bornem) & connecties met het Vaartland (REGIO Willebroek), bv. voor de bereikbaarheid van Willebroek-kliniek.

Intussen werd de ingebrekestelling bij gebiedsonderzoek van DE LIJN in 2013 door ons, opnieuw aan de orde gesteld bij de verantwoordelijken, op basis van doorslaggevende argumenten. Hier wensen we graag een NIEUW en RELEVANT ONDERZOEK, op basis van objectieve parameters (zie pagina "Heet van de naald).


Na 7 jaar zwoegen..."Meer en betere verbindingen, meer vragen we niet" - Het Nieuwsblad 04/01/17

Zie link "Het Nieuwsblad": https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20170104_02657002

De politici hebben het na 7 jaar nog niet begrepen, liggen zij nog wakker van de burger?

Er werd vanaf het begin nauwelijks of GEEN aandacht aan deze mobiliteitsproblematiek besteed.
Intussen slibt de regio dicht met alle socio-economische en ecologische gevolgen ...die we nu reeds merken...

HLOB: Van vroeger tot nu

Hoe het allemaal begon

Bewustwording van de mobiliteitsproblematiek ! 

De regio Klein Brabant, Vaartland (Willebroek) en het Waasland zijn reeds jarenlang aangrenzende regio's die via de N16 in hoofdzaak verbonden wordt.  

Door de jaren heen groeide het belang van de N16 als verbindingsweg. Dit door een toeneemde mobiliteit in en tussen onze regio's (momenteel reeds meer dan 200.000 voertuigen per week). 

Door deze toenemende mobiliteit werd het file probleem heel duidelijk en ondanks een treinverbinding en de regionale busverbindingen bleef er een steigende vraag naar betere en meer alternatieve vervoersmiddelen. 

Meer mensen gingen dus ook de bussen gebruiken maar stoten al snel op enkele problemen. 
De busverbindingen tussen de 3 regio's waren en zijn alles behalve optimaal.  We worden vooral geconfronteerd met het snijpunt van 3 PROVINCIALE LIJN-directies, waarbij provinciegrens-overschrijdende trafieken NIET EVIDENT zijn.


Heel wat belangrijke regionale bestemmingen zoals klinieken, scholen & bedrijven bleven en blijven daarom moeilijk bereikbaar met het Openbare vervoer. 

Ook besteed de werkgroep "Haal De Lijn over de Brug" intussen veel aandacht aan de miserabele treinverbindingen in de regio, die in feite de ruggengraat zouden moeten zijn voor het busnet.

De één-spoorstructuur & de belemmeringen door de scheepvaart aan de bruggen in Willebroek & Boom (voor een stukje ook in Temse), zorgen voor dramatische toestanden waardoor het treinverkeer stropt en er veelvuldige vertragingen ontstaan.

Structuuraanpassingen zouden dus welkom zijn, waarbij er een 'logische' 1/2-uurverbinding tot stand komt, met bv. ook een directe verbinding naar Brussel.

Dringend tijd om hier iets aan te doen dus. 

Het Samenwerkingsverband

In 2010 werd de werkgroep " Haal De Lijn over de Brug" opgericht; bij de opstart werd hulp gevraagd via een contact met kersvers burgemeester van Bornem, LUC DE BOECK.

De werkgroep had de hoop gekoesterd, dat de burgemeester zijn relaties binnen de partij CD&V zou aanspreken om dit dossier uit het slop te halen.

Het was dan ook evident dat de toenmalige mobiliteitsminister HILDE CREVITS & toenmalig minister-president KRIS PEETERS (streekgenoot)hierbij zouden betrokken worden.

Tot op vandaag echter, zonder enig resultaat ...

Een grote groep bezorgde inwoners van de regio' s Klein Brabant / Vaartland en het Waasland kwamen samen om deze problematiek te bekijken en tal van middenveldorganisaties sprongen mee op de kar om samen te zoeken naar oplossing voor deze tekortkomingen. 

De werkgroep "Haal De Lijn over de Brug" werkt op dit moment  samen met de gemeentebesturen van Bornem, Temse, Kruibeke, Puurs, Willebroek en Sint-Amands om de hogere overheid & DE LIJN te overhalen, deze problematiek te bestuderen en als gevolg hiervan een gepaste oplossing te voorzien.

Intussen steunen tientallen sociale organisaties, verenigingen en instellingen van de betrokken gemeenten dit initiatief. 


Actieve burger & mobiliteitsvereniging

"Haal De Lijn over de Brug" of HLOB is ondertussen uitgegroeid tot een actieve burger- & mobiliteitsvereniging. 

Na een aantal jaren heeft ze haar samenwerkingsverband diep kunnen nestelen tot in allerlei raden en werkgroepen. 

Zo voeren we regelmatig debatten met verschillende politici en zijn we ook in verschillende betrokken gemeenten actief op gemeenteraadscommissies

HLOB staat er sterker dan ooit maar ondanks al onze inspanningen kregen we tot op vandaag maar weinig tegemoetkomingen aan onze verzuchtingen. 

Maar de mobiliteit in onze regio werd wel reeds een "hot item" en is niet meer uit de media en plaatselijke politiek weg te slaan.


Recente WETENSCHAPPELIJKE studies van KUL & VUB leggen de vinger op de gevoelige plaats; zij stellen dat er dringend nood is aan een andere benadering van de mobiliteitsproblematiek in de regio, alvorens alles dicht slibt.

DE STEM VAN DE BURGER werd hierbij echter tot op heden NAUWELIJKS OPGEVOLGD, hoewel we in de media horen hoe belangrijk politici dit vinden.

Tot op vandaag strijden we verder en zijn we op zoek naar nog meer mensen en VOORAL POLITICI die onze mening delen en ons willen bijstaan om eindelijk DE LIJN OVER DE BRUG TE BRENGEN !